Yến nhà thô thượng hạng 100gr

3.700.000 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phân nhóm: Tổ yến còn lông

Phân loại:  Thường

Trọng lượng: 100gr (9-10/hộp)

Đặc trưng: Tổ yến loại mỏng, màu trắng ngà, mức độ lông vừa, sạch phân rêu, lồi lõm không đồng đều, tiệt trùng.

Danh mục: